Start

Ogłoszenie (z dnia 01.12.2017)

alert3

Harmonogram dostaw wody (z dnia 01.12.2017)

harmonogram2

Harmonogram dostaw wody (z dnia 30.11.2017)

harmonogram

Ogłoszenie (z dnia 29.11.2017)

alert2

Ogłoszenie (z dnia 28.11.2017)

ogloszeniewoda2017

Informacja dotycząca jakości wody w sieci wodociągowej (z dnia 27.11.2017)

W nawiązaniu do komunikatu WSSE w Białymstoku Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25.11.2017 r. (sobota), opierając się na nieoficjalnej informacji uzyskanej telefonicznie z PSSE w Siemiatyczach dotyczącej jakości wody, wdrożyło procedury naprawcze dotyczące poprawy jakości wody polegające na dezynfekcji wody w sieci wodociągowej podchlorynem sodu (w bezpiecznej dla zdrowia ilości 0,3 mg/l) i płukaniu sieci, o których poinformowało mieszkańców na stornie internetowej. Ponadto przed dezynfekcją pobrano próby wody sieciowej i wysyłano w celu określenia parametrów bakteriologicznych do laboratorium akredytowanego w Białymstoku.

W dniu dzisiejszym Przedsiębiorstwo około godziny 13.00 otrzymało decyzję od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach, iż woda sieciowa nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) z uwagi na obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody.

Wyniki badań wody pobranej w dniu 25.11.2017r., które wpłynęły równolegle w/w decyzją PSSE wykazały znikome a nawet w niektórych próbach zerowe ilości bakterii grupy coli (nie escherichia coli).

Ponadto dementujemy krążące nieprawdziwe informacje, że w wodzie sieciowej stwierdzono obecność bakterii escherichia coli – bakterii pochodzenia fekalnego. W wodzie stwierdzono obecność bakterii grupy coli, które nie powodują zaburzeń układu pokarmowego.

Nadmieniamy jednocześnie, że w dniu dzisiejszym zostały pobrane do badania kolejne próby wody sieciowej w celu oznaczenia parametrów bakteriologicznych i identyfikacji źródła zanieczyszczenia. O wynikach badań będziemy na bieżąco informować.

Wyniki badań wody wcześniejsze i z dnia 21.11.2017 r. (wtorek) Wykonane przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Białymstoku wykazały przydatność wody sieciowej do spożycia przez ludzi co daje podstawę do tego że zaistniałe zdarzenie ma charakter incydentalny.

 

alert

Informacja o chlorowaniu wody (z dnia 25.11.2017)

Zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi informujemy, że woda dostarczana z ujęcia wody Siemiatycze jest czasowo poddawana chlorowaniu w celu stabilizacji parametrów. Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu (posiada atest PZH) w ilościach minimalnych (poniżej 0,3 mg/l), nie zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów wody. Proces jest w sposób ciągły monitorowany przez służby przedsiębiorstwa. Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych nie powodujących zagrożeń natury zdrowotnej. W celu całkowitej redukcji zawartości chloru wodę należy przegotować.

Nowa taryfa dla ciepła

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. niniejszym informuje, iż z dniem 01.08.2017 roku obowiązuje nowa Taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.34.2016.2017.TSI z dnia 14 lipca 2017r. Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 14.07.2017 r. pod pozycją 2839.

(treść taryfy)

Nowa Taryfa 2017/2018 na wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuje, iż Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXI/192/17 z dnia 27 maja 2017 r. zatwierdzenia została taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

(treść uchwały)

Goście z Brukseli odwiedzili biogazownię

Jednym z punktów podczas przyjazdu przedstawicieli Komisji Europejskiej do naszego regionu była wizyta w biogazowni Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Siemiatyczach. Wolfgang Münch dyrektor Wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej oraz Marcin Gasiuk, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej na zaproszenie Piotra Siniakowicza burmistrza Siemiatycz oraz Bogusława Zduniewicza prezesa PK Siemiatycze odwiedzili inwestycję, która powstała dzięki dotacji z RPO. W spotkaniu uczestniczył również wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno oraz zastępca burmistrza Siemiatycz Henryk Czmut. 

 

1

 

Czytaj więcej...

Podkategorie

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł