Start

Ceny wody i ścieków bez zmian !

Informujemy, że na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. o przedłużenie czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Rada Miasta Siemiatycze podjęła w dniu 15.06.2016r. uchwałę nr XX/129/16 na mocy której od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 sierpnia 2017r. obowiązywać będą takie same stawki opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki jak w okresie od 1.09.2015 do 31.08.2016r regulowane uchwałą Rady Miasta Siemiatycze nr XII/59/15 z dnia 2 lipca 2015r.

Poniżej linki do w/w uchwał.

Uchwała XX/129/16
UchwałaX II/59/15

Treść Taryfy

 

NAGRODA PUBLICZNOŚCI dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Podczas XI Międzynarodowych Siemiatyckich Targów Pogranicza Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zajęło I miejsce w konkursie na Najlepsze Stoisko Wystawowe w kategorii NARGODA PUBLICZNOŚCI. Podczas imprezy spółka będąca m.in. producentem prefabrykatów betonowych i żelbetowych zaprezentowała swoje wyroby oraz usługi.

 

main

 

 

Czytaj więcej...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siemiatyczach.

27 czerwca rozpoczęliśmy prace inwestycyjne w ramach realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 11 Listopada, Miłkowskiego, Letniej i Armii Krajowej w Siemiatyczach". Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych Miasta Siemiatycze poprzez wzrost wyposażenia w system kanalizacji zbiorczej. W dniu 5 lipca została podpisana umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z .o.o. w Siemiatyczach reprezentowanym przez Bogusława Zduniewicza, Prezesa Zarządu a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku reprezentowanym przez Piotra Dzierżanowskiego, Prezesa Zarządu, oraz Mariana Magnuszewskiego, Zastępcę Prezesa Zarządu na dofinansowanie ww. inwestycji w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach.

1 
Od lewej: Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Białymstoku- Marian Magnuszewski, Burmistrz miasta Siemiatycze- Piotr Siniakowicz,
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.- Bogusław Zduniewicz, Prezes WFOŚiGW w Białymstoku Piotr Dzierżanowski

 

Czytaj więcej...

Informacja dla mieszkańców osiedla „Sady”

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami rozpoczęła się realizacja inwestycji budowy sieci i węzłów ciepłowniczych na osiedlu „Sady"., która zgodnie z harmonogramem potrwa do 31.08.2016 r.
Budowa niesie za sobą szereg utrudnień- przede wszystkim- utrudnienia w poruszaniu się po osiedlu, a także przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej, za które przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Jednocześnie Spółka otrzymała od Wykonawcy zapewnienie, iż dołoży wszelkich starań, by utrudnienia wynikające z budowy dotknęły mieszkańców osiedla w jak najmniejszym stopniu.

P1090600Budowa sieci ciepłowniczej na osiedlu „Sady"

Od 1 czerwca 2016 roku dostępna nowa usługa: e-faktura

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach uprzejmie informuje, iż z dniem 01.06.2016 roku udostępnia Państwu nową usługę, jaką jest E-FAKTURA.

E-Faktura jest propozycją skierowaną zarówno do dużych firm czy instytucji, jak i do Odbiorców indywidualnych. Można z niej korzystać w każdym miejscu i o każdej porze - wystarczy mieć dostęp do internetu i komputera. Faktura elektroniczna zastąpi tradycyjną fakturę papierową. Przesyłana jest do Odbiorcy usług na wskazany adres e-mail.

 

Czytaj więcej...

Rusza budowa sieci ciepłowniczej na Sadach

16 maja w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Siemiatyczach została podpisana umowa której przedmiotem jest realizacja zamówienia publicznego pn.: „Budowa dwuprzewodowej, preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz kompaktowych, dwufunkcyjnych węzłów cieplnych na osiedlu „Sady" w Siemiatyczach". Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum, którego liderem jest PRESYSTEM Sp. z o.o. mająca siedzibę w Rzeszowie, ul. Zamkowa 2/6 a partnerem Handlowo-Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych SANTEX Kazimierz Czapka z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim, ul. Klonowa 5. Wartość inwestycji to 1.232.000,00 zł netto. Przewidywany termin zakończenia to 31.08.2016r.

1

 Od lewej: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach – Bogusław Zduniewicz
oraz Prezes Zarządu PRESYSTEM Spółka z o.o.  – Zbigniew Januś

Czytaj więcej...

"Dzień Komunalnika"

W dniu 13 maja 2016 r. pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach obchodzili tegoroczny "Dzień Komunalnika". Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego Prezes Zarządu Bogusław Zduniewicz oraz Burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz podziękowali pracownikom za całoroczną pracę. Wręczono także pamiątkowe dyplomy za szczególne zasługi na rzecz Przedsiębiorstwa. Wyróżnieni pracownicy: Urszula Niemyjska –Konachowicz, Andrzej Maciejewski, Anna Porzezińska, Krystyna Dobrowolska, Waldemar Kowalczuk, Roman Sołomacha, Roman Łukjaniuk, Andrzej Charyton, Roman Romaniuk

main

 

 

Czytaj więcej...

Czy w Siemiatyczach można pić wodę z kranu? TAK !!

Czy w Siemiatyczach można pić wodę z kranu? Tak! Jakość wody wodociągowej określa polskie prawo oraz regulacje Unii Europejskiej i siemiatycka kranówka spełnia te wymagania. Picie wody z kranu to same korzyści: mniej plastiku w koszu, więcej pieniędzy w kieszeni i satysfakcja, że nie „jesteśmy nabici w butelkę" przez wszechobecne reklamy. Dlatego też Przedsiębiorstwo Komunalne zorganizowało kampanię pn. „Siemiatycze piją wodę z kranu, bo jest smaczna, bezpieczna i zdrowa".

1d

Czytaj więcej...

Bądź Eko razem z nami – Światowy Dzień Ziemi

Z okazji Światowego Dnia Ziemi odwiedziły nas dzieci z Przedszkola nr 5 - „W zaczarowanym lesie".

main

 

Przewodnikiem po oczyszczalni ścieków była Pani Krysia Kosińska. Dzieci usłyszały skąd się biorą ścieki i w jaki sposób są oczyszczane. Na własne oczy przekonały się jak skutecznie działa nasza oczyszczalnia i biogazownia. Jedną z atrakcji był pokaz koparki, która niczym prehistoryczny stwór kłapała paszczą i prężyła swoje stalowe odnóża. Pan Adam za swoje umiejętności dostał rzęsiste brawa. Nie obyło się bez wspólnego śpiewania i wesołych zabaw. Kulminacją wizyty było spotkanie z KROPELAKIEM.

Czytaj więcej...

Tańsze Ciepło

Optymistyczna wiadomość dla odbiorców ciepła z grupy taryfowej A-2 to efekt negocjacji przedstawicieli Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z dostawcą gazu PGNiG Obrót Detaliczny. Wynegocjowana cena gazu pozwoliła na ponad 20 % obniżkę stawki opłaty za ciepło. Zmiana taryfy za ciepło nastąpiła na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego. Nowe stawki w bardzo krótkim czasie zostały zatwierdzone decyzją Prezesa URE nr OLB-4210-3(3)/2016/623/XI/AGO z dnia 01.04.2016 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 01.04.2016 r. pod poz. 1621.


Niższa cena ciepła w grupie taryfowej A-2 zostanie wprowadzona z dniem 1 maja 2016 r.

 

Podkategorie

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł