Jakość Wody

Protokoły z badań wody

 

2018.10.09

próbka z dnia 2018.06.04, protokół z dnia 2018.06.07 - u. Ogrodowa

próbka z dnia 2018.05.08, protokół z dnia 2018.05.17 - ul. Armii Krajowej, Sportowa

próbka z dnia 2018.04.10, protokół z dnia 2018.04.13 - ul. Armii Krajowej

próbka z dnia 2018.03.06, protokół z dnia 2018.03.08 - ul. Sportowa, Andersa, Armii Krajowej

próbka z dnia 2017.12.07, protokół z dnia 2017.12.11 - ul. Sportowa

próbka z dnia 2017.11.25, protokół z dnia 2017.11.27 - ul. Kościuszki

próbka z dnia 2017.11.25, protokół z dnia 2017.11.27 - ul. Szpitalna

próbka z dnia 2017.11.25, protokół z dnia 2017.11.27 - ul. Grodzieńska

próbki z dnia 2017.11.21, protokoły z dnia 2017.11.29 - ul. Kościuszki, Andersa, Armii Krajowej, Sportowa

próbki z dnia 2017.11.21, protokoły z dnia 2017.11.27 - ul. Sportowa, Kościuszki, Andersa, Armii Krajowej

próbka z dnia 2017.11.05, protokół z dnia 2017.09.12 - ul. Armii Krajowej

próbka z dnia 2017.11.05, protokół z dnia 2017.09.12 - ul. Sportowa

próbka z dnia 2017.11.05, protokół z dnia 2017.09.12 - ul. Andersa

2017.05.30 - badania pełne

2017.03.06 - badania pełne

2016.12.20 - badania pełne

2016.09.06 - badania pełne

2016.09.06 - badania pełne

2016.09.06 - badania pełne

2016.06.08 - badania pełne

2016.03.03 - badania pełne 

2016.01.13 - badania pełne

2015.09.03 - badania pełne

2015.06.15 - badania pełne

2015.03.11 - badania pełne

2014.12.02 - badania skrócone

2014.12.02 - badania pełne

2014.09.03 - badania skrócone

2014.07.01 - ul. Andersa

2014.07.01 - ul. Lewandowskiego

2014.06.27 - ul. Sportowa

2014.06.24 - badania pełne

2014.03.04 - badania skrócone

2013.11.12 - badania skrócone

2013.11.12 - badania pełne

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł