Taryfa 2018/2021

 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

obowiązująca na terenie miasta Siemiatycze przez 36 miesięcy od dnia 26 maja 2018 r. 

BRN30055C914B1C 003975

BRN30055C914B1C 003975 2

BRN30055C914B1C 003975 3

BRN30055C914B1C 003975 4

BRN30055C914B1C 003975 5

BRN30055C914B1C 003975 6

BRN30055C914B1C 003975 7

BRN30055C914B1C 003975 8

BRN30055C914B1C 003975 9

BRN30055C914B1C 003975 10

BRN30055C914B1C 003975 11

BRN30055C914B1C 003975 12

BRN30055C914B1C 003975 13

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł