Start

Informacja

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach informuje o rozpoczęciu prac związanych z  budową wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej, w związku z tym mogą wystąpić znaczne utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym w następujących ulicach i terminach:

Czytaj więcej...

Umowa podpisana

W dniu 12 listopada 2012 roku podpisano umowę której przedmiotem jest "Budowa wodociągu w ulicach: Ogrodowej, Jabłoniowej, Sadowej i Anny Jabłonowskiej, oraz kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ogrodowej, Sadowej, Jabłoniowej, Anny Jabłonowskiej, Annopolskiej i nowo - projektowanej od ul. Drohiczyńskiej (Bursztynowej)". Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 35.

Czytaj więcej...

Przetarg na sprzedaż pojazdów

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdów: ciągnik rolniczy URSUS C 360, przyczepa Agromet T 103. Przetrg odbędzie się w dniu 6 listopda br o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjnej Przedsiębiorstwa przy ul. Armii Krajowej 26 w Siemiatyczach.  (zobacz szczegóły)

Podłączenia do nowej kanalizacji

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach informuje iż istnieje możliwość podłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ulicach Górnej, Brzozowej, Wierzbowej, Leśnej, Sosnowej, Świerkowej, Akacjowej, Lipowej, Krzywej i Klonowej.

Czytaj więcej...

Nowa Taryfa 2012/2013 na wodę i ścieki

Od 15 sierpnia 2012 r. zmieni się wysokość opłat za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie miasta Siemiatycze. (zobacz szczegóły)

Zmiana wysokości cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 15 sierpnia 2012 r. do dnia 14 sierpnia 2013 r.

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Siemiatycze uchwały Nr XXV/126/12 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie: określenia dopłat do cen taryfowych  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od  15 sierpnia 2012 r. do dnia 14 sierpnia 2013.

Ustala się dopłatę do zaopatrzenia 1m3 wody w wysokości 0,28zł/m3 (brutto) oraz odprowadzonego1 m3 ścieków 0,50zł/m3 (brutto).

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy

W dniu 30 maja 2012 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa podpisana została umowa na wykonanie zamówienia publicznego "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Siemiatycze" Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach: Asnyka, Prusa, Słowackiego i Sportowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Nadrzecznej.

Czytaj więcej...

Obniżka ceny ciepła w grupie gazowej A2

Od dnia 1 kwietnia 2013 roku obowiązuje zmiana taryfy dla ciepła w grupie gazowej A2. Stawka opłaty za ciepło została zmieniona w związku z obniżką ceny gazu ziemnego, która dla Przedsiębiorstwa Komunalnego wyniosła 2,5%. zmieniona taryfa

Odbiór wysegregowanych odpadów

W roku 2012 wysegregowane odpady (PET, makulatura, szkło, zużyty sprzęt RTV i AGD) odbierzemy od Państwa w następujących terminach:

29 luty, 30 maj, 29 sierpień, 28 listopad.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie podłączeń do systemu kanalizacyjnego

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.  z  siedzibą  w Siemiatyczach, przy ul Armii Krajowej 26, informuje mieszkańców miasta Siemiatycze, iż dnia 30 września2011 roku mija termin podpisania przedwstępnej umowy dotyczącej możliwości dofinansowania podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Jednocześnie przypomina się, że podział kosztów podłączenia przedstawia się następująco:

Czytaj więcej...

Podkategorie

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł