Start

I edycja „PK GRAFFITI FLOW”

29 sierpnia 2015r. podczas Siemiatycze Flow Festiwal na terenach przy amfiteatrze odbył się konkurs na najlepsze graffiti PK GRAFFITI FLOW. Inicjatorem i organizatorem konkursu, a także sponsorem nagród było Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Siemiatycze – producent kręgów i innych prefabrykatów betonowych.

1d

Czytaj więcej...

„Zielona Energia” ma szansę na wygraną - zagłosuj na Siemiatycze

Biogazownia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Siemiatyczach została nominowana do konkursu TOP Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej. Najlepiej ocenione przedsięwzięcie otrzyma m.in. specjalną nagrodę od czytelników Portalusamorzadowego.pl

sim

Czytaj więcej...

Nowa taryfa na wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuje, iż Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XII/59/15 z dnia 2 lipca 2015 r. zatwierdzenia została taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Taryfa będzie obowiązywała od 1 września 2015 roku(treść taryfy)

Po raz pierwszy w Siemiatyczach !

29 sierpnia 2015r. podczas Siemiatycze Flow Festiwal na terenach przy amfiteatrze odbędzie się po raz pierwszy konkurs na najlepsze graffiti PK GRAFFITI FLOW. Przygotowaliśmy zwycięzcom atrakcyjne nagrody finansowe. Za zajęcie pierwszego miejsca nagroda w wysokości 500 zł, drugie miejsce - 300zł, trzecie miejsce – 200zł.

graffiti

Zapraszamy wszystkich artystów graffiti do zaprezentowania swoich umiejętności !


Gorąco zachęcamy do uzewnętrznienia swoich artystycznych pasji !

Czytaj więcej...

Obniżki cen ciepła

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Siemiatyczach, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców oraz mając na względzie przede wszystkim ich interes, w związku z uzyskaniem korzystnych cen środków do produkcji ciepła, a zwłaszcza ceny opału, obniżyło stawki cen ciepła we wszystkich grupach odbiorców.

Wobec powyższego, pragniemy poinformować, że od dnia 1 sierpnia 2015 roku wejdzie w życie zaproponowana przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Siemiatyczach i zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowa niższa taryfa dla ciepła.

Oficjalne otwarcie biogazowni

Na ekologicznej mapie Podlasia pojawiła się nowa „zielona energia". 12 czerwca 2015 roku w Siemiatyczach miało miejsce oficjalne otwarcie biogazowni wybudowanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Siemiatycze. Obiekt zlokalizowany jest na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Generalnym wykonawcą była spółka Eko – MTK z Brwinowa.

bio wstega

Od lewej: Bogusław Zduniewicz, Hubert Krawczyk, Maciej Żywno, Piotr Siniakowicz, Andrzej Meyer, Piotr Dzierżanowski

 

Czytaj więcej...

Dzień Komunalnika

W dniu 15 maja 2015 r. pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach obchodzili tegoroczny "Dzień Komunalnika".  Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego Prezes Zarządu Bogusław Zduniewicz oraz Burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz podziękowali pracownikom za całoroczną pracę. Wręczono także pamiątkowe dyplomy za szczególne zasługi na rzecz Przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

Rozszerzenie katalogu odpadów przyjmowanych na składowisko

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. informuje, iż zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego na naszym składowisku mogą być składowane m.in. odpady poremontowe- grupa 17, odpady pochodzące z wypadków i klęsk żywiołowych- grupa 16, odpady z instalacji służących zagospodarowaniu odpadów (np. kompostowni)- grupa 19 oraz niektóre rodzaje odpadów komunalnych- grupa 20.

Zapraszamy Państwa do współpracy. Zapewniamy konkurencyjne ceny! Potwierdzamy fakt przekazania odpadów w karcie przekazania. Więcej informacji możecie Państwo uzyskać pod nr tel. (85) 655 21 90. Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych na składowisko znajduje się tutaj.

Przebudowa sieci wodociągowej

W związku z planowaną przebudową sieci wodociągowej w obrębie ulicy Annopolskiej w Siemiatyczach, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuje, że w miesiącach marzec- kwiecień mogą wystąpić przerwy lub zakłócenia w dostawie wody do nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Annopolskiej (na całej ulicy), 11 Listopada od skrzyżowania z ul. Annopolską do końca ulicy. Za utrudnienia przepraszamy.

Rozruch biogazowni

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że trwa rozruch instalacji biogazowni, wybudowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Siemiatyczach, zrealizowanej w ramach zadania pn.: "Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie energetyczne na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu". W miesiącach od marca do maja 2015 może wystąpić zwiększenie uciążliwości odorowej z Oczyszczalni Ścieków. Za utrudnienia przepraszamy.

Podkategorie

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł