Start

Nowa Taryfa dla ciepła 2012/2013

W dniu 16.11.2012 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  nr OLB-4210-15(23)/2011/2012/623/IX/TS  została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła. Nowe stawki opłat będą obowiązywały od dnia 04.12.2012 r.

Informacja

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach informuje o rozpoczęciu prac związanych z  budową wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej, w związku z tym mogą wystąpić znaczne utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym w następujących ulicach i terminach:

Czytaj więcej...

Umowa podpisana

W dniu 12 listopada 2012 roku podpisano umowę której przedmiotem jest "Budowa wodociągu w ulicach: Ogrodowej, Jabłoniowej, Sadowej i Anny Jabłonowskiej, oraz kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ogrodowej, Sadowej, Jabłoniowej, Anny Jabłonowskiej, Annopolskiej i nowo - projektowanej od ul. Drohiczyńskiej (Bursztynowej)". Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 35.

Czytaj więcej...

Przetarg na sprzedaż pojazdów

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdów: ciągnik rolniczy URSUS C 360, przyczepa Agromet T 103. Przetrg odbędzie się w dniu 6 listopda br o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjnej Przedsiębiorstwa przy ul. Armii Krajowej 26 w Siemiatyczach.  (zobacz szczegóły)

Podłączenia do nowej kanalizacji

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach informuje iż istnieje możliwość podłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ulicach Górnej, Brzozowej, Wierzbowej, Leśnej, Sosnowej, Świerkowej, Akacjowej, Lipowej, Krzywej i Klonowej.

Czytaj więcej...

Nowa Taryfa 2012/2013 na wodę i ścieki

Od 15 sierpnia 2012 r. zmieni się wysokość opłat za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie miasta Siemiatycze. (zobacz szczegóły)

Zmiana wysokości cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 15 sierpnia 2012 r. do dnia 14 sierpnia 2013 r.

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Siemiatycze uchwały Nr XXV/126/12 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie: określenia dopłat do cen taryfowych  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od  15 sierpnia 2012 r. do dnia 14 sierpnia 2013.

Ustala się dopłatę do zaopatrzenia 1m3 wody w wysokości 0,28zł/m3 (brutto) oraz odprowadzonego1 m3 ścieków 0,50zł/m3 (brutto).

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy

W dniu 30 maja 2012 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa podpisana została umowa na wykonanie zamówienia publicznego "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Siemiatycze" Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach: Asnyka, Prusa, Słowackiego i Sportowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Nadrzecznej.

Czytaj więcej...

Obniżka ceny ciepła w grupie gazowej A2

Od dnia 1 kwietnia 2013 roku obowiązuje zmiana taryfy dla ciepła w grupie gazowej A2. Stawka opłaty za ciepło została zmieniona w związku z obniżką ceny gazu ziemnego, która dla Przedsiębiorstwa Komunalnego wyniosła 2,5%. zmieniona taryfa

Odbiór wysegregowanych odpadów

W roku 2012 wysegregowane odpady (PET, makulatura, szkło, zużyty sprzęt RTV i AGD) odbierzemy od Państwa w następujących terminach:

29 luty, 30 maj, 29 sierpień, 28 listopad.

Czytaj więcej...

Podkategorie

 

NIP 544-00-04-192, Regon 050243985

KRS 0000013953 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 23 895,5 tys. zł